ô 41, tổ 1, khu 6, phường Yết Kiêu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0904750363 https://chamucbakien.com/Replies (0)

Chả mực Bá Kiến

(chamucbakien) o 41, to 1, khu 6, phuong Yet Kieu, Tp Ha Long, Quang Ninh
https://chamucbakien.com/