Đây là Website cung cấp đầy đủ các gói 4G, 5G ưu đãi đang triển khai dành cho thuê bao di động Viettel.Replies (0)

data 4g viettel

(data4gviettel) Phố Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
https://data4gviettel.com.vn/