https://mteastmarkcityquan9.com là dự án căn hộ do Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư tọa lạc tại đường Trường Lưu thuộc phường Long Trường, Quận 9, TP Thủ Đức, TP HCM.Replies (0)

MT Eastmark City

(mteastmarkcity) Đường Trường Lưu, Long Trường, TP Thủ Đức
https://mteastmarkcityquan9.com/