Là dự án siêu đô thị du lịch nghỉ dưỡng và giải trí đáng chú ý nhất tại khu vực bãi biển Mũi Né tỉnh Phan Thiết.Replies (0)

NovaWorld Mũi Né

(novaworldmuine) ĐT716, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
https://novaworld-muine.net/