https://opal-parkview.net/ | Opal ParkView tọa lạc tại đường Bùi Hữu Nghĩa, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Bao gồm 6.500 căn hộ với 12 Block, trên diện tích 5,3HAReplies (0)

Opal Parkview

(opal_park_view) Bùi Hữu Nghĩa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
https://opal-parkview.net