Phan Nguyên Việt sinh năm 1985 tại Phú Yên. Tốt nghiệp đại học bách khoa chuyên ngành trắc địa bản đồ thuộc khoa xây dựng niên khóa 2003- 2008.Replies (0)

Phan Nguyên Việt

(phannguyenviet) Phú Yên
https://dovenhanh.com/