Picity Sky Park có quy mô 10,615.9m2 với 2 block cao 39 tầng do chủ đầu tư PiGroup triển khai vào tháng 12/2021.Replies (0)

Picity Sky Park

(picityskyparkco) Địa chỉ dự án: Quốc lộ 1A, Bình Đường, phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương
https://picityskyparks.com/