Tôi tên Lý Thế Dũng là một chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực bất động sản cao cấp tại Việt Nam.Replies (3)

What turns you off in a person? lắm mồm Lythedungg replied 893 days ago
What do u like doing more by yourself? nghe nhạc Lythedungg replied 893 days ago
What was your first cellphone ? 0866222699 Lythedungg replied 893 days ago

Dũng

(Lythedungg) Ngõ 190 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
https://lythedung.com/